Nhìn lại Huế ngày xưa, nét đẹp cổ kính và yên bình

0
939

Bia Lăng Tự Đức Bờ Nam nhìn từ cầu Gia Hội Chợ tết 1923 Cầu Truồi 1960 Cầu Trường Tiền Huế

Cầu Trường Tiền Huế
Chợ ĐÔng Ba năm 1923 Chợ ĐÔng Ba năm 1968Chợ ĐÔng Ba năm 1923 Cửa Thượng Tứ 1965

Viện Đại học HuếĐại học Sư phạm Huế xưa Điện Thái Hòa năm 1964 Đường phố Huế năm 1965 Góc kinh thành Huế 1964 Khách sạn Hương Giang và Cầu Trường Tiền nhìn từ đập đá
Lăng Tự Đức 1923 Lăng Tự Đức bị phá hủy bởi bom đạn 1968 Lầu Tứ Phương Vô Sự 1966 Một góc chợ Ngọ môn năm 1968 Ngọ Môn năm 1969 Nhà dòng cứu thế Nhà dòng cứu thế Nhà dòng cứu thế Nhà dòng cứu thế
Sân bay Phú Bài xưa Sân bay Tây Lộc ngày xưa
Sông Đông Ba nhìn từ cầu Gia Hội
Một góc sông Hương
Sân vận động Tự Do Huế 
Huế, An Lỗ, Sịa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here