Anh em muốn không say rượu bia, cách gì có thể giải quyết?

Một số lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn phòng ngừa hiệu quả tình huống...